हाम्रोबारे
shanghai dongchali company
मे १ of को दिउँसो, बैदुले घोषणा गर्‍यो कि समूहका अध्यक्ष र प्रमुख अपरेटिंग अफिसर लु क्यू व्यक्तिगत कारण बेइजि inमा पूर्ण-समय काम गर्न नसक्ने छन्।