घर| उत्पादनहरू| कम्पनी| समाचार| नेपाल
घर > उत्पादनहरू > खाना र पेय > प्रुलिफ्लोक्सासिन
15-53-52-73-29.gif.thumb.gif
15-53-52-73-29.gif.thumb.gif

प्रुलिफ्लोक्सासिन

$ 0.00.00/ Set

उत्पाद न.:0.00

ब्राण्ड:

मूल देश:

उत्पादन स्टक:

न्यूनतम मात्रा:0

  • उत्पाद विवरण
उत्पादको नाम: प्रुलिफ्लोक्सासिन केमिकल नाम:--फ्लोरो-१-मिथाइल-- (- (--मिथाइल-२-ऑक्सो -१--डाइअक्सेलेन---यिल) मिथाइल-१-पाइपराजाइनल)
तपाइँको सन्देश यस आपूर्तिकर्तालाई पठाउनुहोस्
समान उत्पादनहरू